SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA UPORABO SPLETNEGA NASLOVA  WWW.PISALA.NET

KAZALO:

 1. UVODNE DOLOČBE

 2. STRINJANJE S POGOJI POSLOVANJA

 3. NAROČANJE

 4. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

 5. ODSTOP OD POGODBE

 6. STVARNA NAPAKA

 7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za urejanje pravic in obveznosti v razmerjih, ki nastanejo pri naročilu izdelkov, ki se nahajajo na spletnem mestu www.pisala.net ter fizično ali pravno osebo, ki takšna naročila opravi. Ti splošni pogoji predstavljajo del pogodbenega dogovora med družbo Imomar d.o.o. ter Uporabnikom.

Splošni pogoji so na stalno na voljo ter javno objavljeni na spletni strani www.pisala.net, Uporabnik pa si jih lahko prenese, shrani, reproducira na svojo elektronsko napravo preko omenjene internetne povezave. Splošni pogoji so sestavljeni tudi v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZvPot) ter ostalo referenčno slovensko zakonodajo.

1. UVODNE DOLOČBE

S trgovino pisala.net upravlja družba Imomar d.o.o.

Podatki o družbi:

Imomar d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.

Dunajska cesta 190, 1000 Ljubljana

info@pisala.net

Telefonska številka: 040313300 ali 0820 57 967

S splošnimi pogoji za uporabo spletne trgovine pisala.net, družba Imomar določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo ter poslovanje preko spletne trgovine pisala.net za vse poslovne partnerje (pravne osebe) ter potrošnike (fizične osebe) . Kjer splošni pogoji veljajo izrecno samo za Uporabnika potrošnika je ta nanje izrecno opozorjen, sicer se šteje, da določbe teh splošnih pogojev veljajo tako za Uporabnika kot Uporabnika potrošnika, pri čemer pa sta oba označena kot ”Uporabnika”. Družba Imomar d.o.o.o.se zavezuje, da bo ščitila vašo zasebnost in zagotavljala tehnologijo, ki omogoča varno in zanesljivo spletno izkušnjo.

Ti splošni pogoji so bili nazadnje posodobljeni dne 01.10.2023 in se uporabljajo do nadgradnje ali kakršnekoli spremembe spletne trgovine pisala.net.

 • Posamezni izrazi v teh splošnih pogojih imajo v nadaljevanju sledeči pomen:
 • Družba Imomar d.o.o. – upravljalec spletne trgovine družba Imomar d.o.o.,
 • Uporabnik – pravna ali fizična oseba, ki uporablja spletno trgovino pisala.net, se na njej nahaja ali na njej opravlja nakupe,
 • Uporabnik potrošnik- fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), ki uporablja spletno trgovino pisala.net, se na njej nahaja ali na njej opravlja nakupe,
 • Splošni pogoji- pravila, ki določajo pravice in obveznosti Uporabnika,
 • Spletna trgovina- spletno mesto oz. spletna stran z naročilnicami
 • Produkt- izdelki, ki se nahajajo na spletni strani in jih Uporabnik lahko naroči po postopku opisanem v teh Splošnih pogojih
 • Naročilo- skupek produktov, ki jih Uporabnik naroči po postopku predpisanih v teh splošnih pogojih.
 • Registracija- prvi vpis v bazo podatkov ,kjer Uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k tem splošnim pogojem,

Z uporabo in nahajanjem na spletni strani www.pisala.net, se vsak Uporabnik ali drug obiskovalec strinja, da je pred sklenitvijo pogodbe v celoti seznanjen z njihovim celotnim besedilom, saj je bil nanje izrecno opozorjen s tem zapisom, ki je dostopen brez težav na spletni strani www.pisala.net. Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate splošne pogoje poslovanja.

Družba Imomar d.o.o. se zavezuje, da bo kupcu vselej pred sklenitvijo pogodbe na jasen in razumljiv način v teh splošnih pogojih zagotovila naslednje informacije:

 • glavne značilnosti blaga (opisane v točki 4.)
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo učinkovito komunikacijo (opisani v točki 1.)
 • končno ceno produkta, vključno z davki (nahaja se pri vsakem produktu v tej spletni trgovini oz. spletni naročilnici)
 • informacije o strošku dostave (dostava je brezplačna)
 • plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe produkta, rok dostave produkta
 • informacije o pritožbenem postopku pri podjetju
 • seznanitve z odgovornostjo za stvarne napake
 • možnost in pogoje drugih storitev družbe
 • rok v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop ter o stroških vračila izdelka.

2. STRINJANJE S POGOJI POSLOVANJA

2.1 Pritožbe in spori

Družba Imomar d.o.o. spoštuje in izvaja zakonodajno ureditev s področja varstva potrošnikov, ki velja za Uporabnika potrošnika zato se v ta namen trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo  s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

Pritožbe lahko oddate pisno po elektronski pošti na naslov: info@pisala.net. Podjetje bo v treh delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo, sporočilo Uporabniku potrošniku, kako dolgo jo bo obravnavalo in ga vseskozi obveščalo o poteku postopka. Družba Imomar d.o.o zasleduje načelo mirnega reševanja sporov in se bo trudila razrešiti dane pripombe v najkrajšem možnem času. Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS, Ur.l. 81/15) družba Imomar d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga Uporabnik potrošnik lahko sprožil skladno z določbami omenjenega zakona.

3. NAROČANJE

V spletni trgovini www.pisala.net lahko produkte naročite preko naročilnice. V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan 7 dni v tednu.

Produkti s cenami predstavljajo vabilo k dajanju ponudb, ponudba Uporabnika pa se prične oblikovati na način, ko Uporabnik s klikom na gumb ”Pošlji” odpošlje naročilnico na spletni naslov info@pisala.net. Pred končno potrditvijo naročila so Uporabniku na spletni strani vedno dostopni podatki o izdelku. V primeru pridobljenega kupona za popust pri naročilu lahko Uporabnik vnese kodo kupona v za to predviden prostor preden nadaljuje naročilo.

Uporabniku je po izbiri blaga in pred oddajo naročila v košarici/na blagajni omogočen pregled celotne vsebine naročila vključno s količino in ceno ter popravek morebitnih napak oz. količin naročenega.

Uporabnik mora pri generiranju naročila vnesti ime, priimek, naziv podjetja, naslov podjetja, davčno številko podjetja, e- poštni naslov, v primeru dostave na drug naslov pa tudi druge podatke, ki so potrebni za zaključek naročila. Uporabnik odda svojo ponudbo s klikom na gumb, ki je označen z ”Pošlji”.  S tem se generira naročilo, ki ustvarja obveznost plačila družbi Imomar d.o.o., v kolikor je ponudba sprejeta. Naročilo postane veljavno s klikom na gumb iz prejšnjega stavka.

Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo Uporabnik o tem obveščen po elektronski pošti.

Potrditev naročila: Ko oddate naročilo boste preusmerjeni na spletno stran s sporočilom, da je vaše naročilo sprejeto. Poleg tega boste na vpisani e-mail naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka, količine, končne cene in datuma dostave.

Pogodba o nakupu je shranjena pri ponudniku V vsakem primeru pa lahko uporabnik zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte: info@pisala.net.

Družba Imomar d.o.o. blago odpošlje najkasneje v roku 1-2 delovnih dni od prejema plačila na TRR račun in ga preda v nadaljnjo obdelavo Pošti Slovenije.

3.1 Cene produktov

Vse cene so v evrih (EUR) in ne vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine, pakiranja ali drugih morebitnih stroškov (dostava je brezplačna, dodaten strošek pri naročilu je strošek obdelave naročila). Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni na spletni strani oziroma na ponudbi, ki jo je Uporabnik dobil po pošti. Če Uporabnik poravna znesek, ki je bil končno obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je molče sprejel ceno iz končnega obračuna. Ponudnik se lahko kljub temu, glede na posamezne okoliščine, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe na spletni strani.

Višina davka na dodano vrednost je prikazana posebej, pri čemer je stopnja davka na dodatno vrednost določena v skladu z veljavnimi predpisi s področja davka na dodano vrednost.

Družba Imomar d.o.o. kot ponudnik promocijskih pisal/promocijskih produktov ne jamči, da so cene promocijskih pisal/promocijskih produktov konstantne, saj se cene neprestano spreminjajo. Družba Imomar d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru, ko naročilo ni v celoti plačano do izteka veljavnosti ponudbe spremeni ceno.

3.2 Spreminjanje naročila

Uporabnik je dolžan pred sprejemom ponudbe oziroma potrditvijo ponudbe natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti pisno zahtevati od družbe Imomar d.o.o. pojasnitev nejasnih podatkov. Po sprejemu ponudbe ali po vplačilu delnega ali celotnega avansa ali po sklenitvi pogodbe, sklicevanje na nejasnosti in/ali nepoznavanje vsebine ponudbe in/ali pogodbe, niso razlog za uveljavljanje kakršnihkoli zahtevkov kupca.

Uporabnik lahko svoje naročilo prekliče ali spremeni tako, da na spletni strani odda novo naročilo z novimi podatki, na e-mail naslov info@pisala.net pa pošlje zahtevek za preklic naročila. Naročilo se šteje za preklicano, ko družba Imomar d.o.o. preklic naročila potrdi oz. ga prejme na email info@pisala.net. Telefon je le informativne narave.

Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med Uporabnik in družbo Imomar d.o.o. morajo biti pisni, dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor pisno niso naknadno potrjeni.

3.3 Način plačila in plačilna sredstva

Vsa naročila oz. Uporaniki prejmejo ponudbo (predračun) po emailu, ki so ga vpisali v spletni naročilnici. Ponudba se šteje kot potrjena, ko je plačana na TRR prodajalca.

Družba po oddaji naročila na elektronski naslov, ki so ga navedli v naročilnici prejme predračun oziroma ponudbo na podlagi katere mora naročilo v celoti plačati. Vsak predračun oziroma ponudba vsebuje tudi rok za plačilo v katerem mora družba naročilo v celoti plačati. Uporabnik/plačnik prejme račun na e-mail naslov, katerega je navedel v naročilu (v kolikor je plačilo sprovedeno na spletu). 

3.4 Pridržek lastninske pravice

Produkti, ki se nahajajo v na spletni strani www.pisala.net, ostanejo, kljub izročitvi v posest lastnina družbe Imomar d.o.o. dokler zanje ni plačana celotna kupnina.

3.5 Poškodovanje blaga med transportom

V primeru poškodovanega blaga, embalaže ali druge vidne poškodbe pri naročilu mora družba nemudoma po prevzemu poškodbe notificirati pri ponudniku dostave ter o tem napraviti zapisnik, podjetje pa nemudoma po tem obvestiti po elektronski pošti: info@pisala.net.

Podjetje priloži račun že v sam paket (naročilo), kolikor želi družba imeti v drugačni obliki mora to sporočiti na info@pisala.net.

3.6 Pošiljanje vzorcev

V primeru, da stranka želi naročiti vzorec mora družba podjetju posredovati popolne podatke podjetja: naziv, poslovni naslov in sedež podjetja. Podjetje ne zaračunava poštnine za vzorce.

3.7 Dostava in strošek dostave produkta

Družba Imomar d.o.o. produkte pošilja preko dostave, ki jo zagotavlja Pošta Slovenije. Pošiljanje paketov družba Imomar d.o.o. ne zaračunava dodatno, je brezplačna. 

Družba Imomar d.o.o. ne jamči za točnost dostave in zamude, ki bi nastale pri prenosu pošiljk preko svojega pogodbenega partnerja, Pošte Slovenije.

Osebni prevzem naročila je možen po predhodnem dogovoru preko elektronske pošte: info@pisala.net.

3.8 Uporaba imena

Uporaba imena ali drugih značilnosti produktov, ki so v lasti družbe Imomar d.o.o. ter spletne trgovine, je dovoljena samo s predhodno odobritvijo družbe Imomar d.o.o.

3.9 Prepoved preprodaje promocijskih pisal in poseganja v oblikovano grafiko in varstvo pravic intelektualne lastnine

V kolikor želi Uporabnik prodajati produkte naprej mora to pri samem naročilu izrecno navesti ter o tem obvestiti družbo Imomar d.o.o.. Uporabniku z naročilom ni dovoljena preprodaja promocijskih produktov niti nadaljnja distribucija kakršnih koli izdelkov, ki so last družbe Imomar d.o.o.

Družba Imomar d.o.o.  z oblikovanjem grafike na produktih, pošiljanjem produktov ali pošiljanjem vzorcev s tem na uporabnika ne prenaša drugih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki so v lasti oz. imetništvu drugega podjetja.

Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij promocijskih pisal, grafične podobne, opravljati nadaljnjo distribucijo produktov, izkoriščati produktov za njegovo uporabo, predelati ali kako drugače posegati v same produkte.

Za vsakršno zlorabo zapisanih obveznosti je Uporabnik odškodninsko odgovoren.

4. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

Uporabnik spletne strani se obvezuje, da spletne trgovine ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletne strani pisala.net ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletni trgovini.

V primeru nepooblaščene uporabe podatkov ali upravičenega suma nepooblaščenega dostopa do podatkov je uporabnik o tem dolžan obvestiti družbo Imomar d.o.o. pisno na info@pisala.net.

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno trgovino in produkte uporabljal v skladu s temi splošnimi pravili in pogoji, ki so navedeni kot dopolnilo teh pogojev, da bo zagotovil tajnost in varnost gesel ter bo upošteval pravila in obvestila, ki jih družba Imomar d.o.o. pripravi ali so pripravljena na produktih spletne trgovine.

5. ODSTOP OD POGODBE

Uporabnik lahko naročilo blaga kadarkoli pred dokončno potrditvijo naročila, prekliče. V tem primeru se šteje, da družba Imomar d.o.o. ni prejela Uporabnikove ponudbe in iz tega naslova ne nastanejo nikakršne posledice.

Možnost odstopa od pogodbe ne velja za izdelke/blago/proizvod, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (npr: oblikovano z grafiko po željah Uporabnika ali kako drugačno označitvijo produkta).

Rok za odstop od pogodbe začne teči pri prodajni pogodbi isti delovni dan po plačilu predračuna.

6. STVARNA NAPAKA PRI NAROČILIH UPORABNIKA POTROŠNIKA

Za stvarno napako gre zlasti takrat, ko:
stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet;
stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ponudniku pa je bila znana oziroma bi mu morala biti znana;
stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane; je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom; izjema so le vzorci ali modeli, prikazani zaradi obvestila.

Kupec mora ponudnika obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z njenim natančnim opisom, najlažje z izpolnitvijo Obrazca – uveljavitev pravic iz naslova jamčevanja za stvarne napake in s predložitvijo kopije računa oziroma navedbo podatkov, na podlagi katerih je mogoče identificirati nakup in specificirati blago. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki

 • obvesti ponudnika v zakonsko določenem roku. Kupec mora ponudniku oz. zastopniku ponudnika omogočiti pregled artikla.

Kupec potrošnik, ki pravilno obvesti ponudnika o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.

Opredeljeni vrstni red uveljavljanja zahtevkov Uporabnikov, ki niso potrošniki, je urejen v zakonu, ki ureja obligacijska razmerja.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz predhodnega odstavka.

Pravice kupca potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika. Pravice kupca, ki ni potrošnik, pa ugasnejo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

Pravico do uveljavljanja garancije urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, glede stvarnih napak pa za potrošnike veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, za ne potrošnike pa določila Obligacijskega zakonika.

6.1 Stvarna napaka pri naročilih Uporabnika

Za vse ostale primere naročil Uporabnika, ki ni Uporabnik potrošnik za primere stvarnih napak veljajo določbe Obligacijskega zakonika (Ur.l. 97/07).

7. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba Imomar d.o.o. obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Za izpolnjevanje spletne naročilniceo mora Uporabnik družbi Imomar d.o.o. posredovati:

 • Ime in priimek
 • email naslov
 • naziv podjetja
 • davčno številko podjetja
 • naslov za dostavo

Družba Imomar d.o.o., v okviru delovanja spletne naročilnice , obdeluje izključno tiste osebne podatke, ki jih je Uporabnik posredoval družbi Imomar d.o.o. ob registraciji in prijavi, kakršnikoli drugi komunikaciji ter podatke, ki so pridobljeni med izpolnjevanjem spletne naročilnice in jih zagotovi Uporabnik. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v te namene je točka b) 1. odst. 6. člena. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodb) ter točka f) 1. odst. 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

Družba Imomar obdeluje sledeče osebne podatke:

 • Ime, priimek naročevalca artiklov
 • naslov elektronske pošte
 • naziv, naslov in davčno številko podjetja
 • kontaktno števiko
 • beleži vsa naročila vsakega naročnika

Družba Imomar d.o.o. bo posredovane osebne podatke obdelovala za namen:

 • poslovanje spletnih naročilnic, ki se nanašajo na njegov Uporabniški profil, ter kontaktiranja Uporabnika za potrebe nemotene uporabe blaga ali storitev, ki so predmet teh Splošnih pogojev,
 • zagotavljanja blaga ali storitev, ki so predmet Splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom,
 • preverjanje identitete Uporabnika
 • izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh Splošnih pogojev.

V primeru spremembe zbranih osebnih podatkov, ki so bili oddani ob izpolnjevanju spletnih naročilnic ali kasnejši spremembi Uporabniškega profila mora Uporabnik vse podatke ustrezno ažurirati, sicer družba Imomar d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi Uporabniku lahko nastala zaradi napačno navedenih osebnih podatkov.

Osebni podatki iz te točke se hranijo do preklica uporabe posameznega uporabnika oziroma pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi uporabnikove posebne privolitve do uporabnikove zahteve za izbris osebnih podatkov. Po preklicu uporabe aplikacije posameznega uporabnika se osebni podatki tega uporabnika izbrišejo v 15 dneh, razen če je takšne podatke treba hraniti določen čas v skladu z veljavnimi predpisi (npr. davčnimi predpisi, predpisi o varstvu potrošnikov itd.). V tem primeru se shranjeni podatki ne bodo uporabljali v druge namene.

 • Pravice Uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev ali družba Imomar d.o.o. obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki ter zahtevati njihov prejem, ima pravico da te osebne podatke prejme ali posreduje drugemu upravljavcu. Kadarkoli lahko zahteva tudi izbris ali preklicati svoje soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov s pisno zahtevo naslovljeno na info@pisala.net.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

Uporabnik lahko navedene pravice uveljavlja pod pogoji in v obsegu določb iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 • Piškotki

Družba Imomar d.o.o. uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnika lastne sejne piškotke, skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo.

 • Končne določbe

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.pisala.net. Enako velja za vse spremembe ali dopolnitve, zaradi sprememb cen surovin, spremembe zakonodaje ali drugih sprememb.

Družba Imomar d.o.o. si pridržuje kadarkoli spremeniti Splošne pogoje. Sprememba stopi v veljavo z njeno objavo. Kolikor se Uporabnik ne strinja s spremenjenimi Splošnimi pogoji se lahko posluži pravic omenjenih v 7.1. točki teh Splošnih pogojev v roku 3 dni od njihove objave, sicer se šteje, da s spremembo Splošnih pogojev soglaša.

Morebitne spora bosta družba Imomar d.o.o. in Uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

IMOMAR d.o.o., v Ljubljani, dne 01.01.2023